Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov a poučenie o právach
Spoločnosť Swiss TRADE s. r. o., IČO: 54 288 452, so sídlom Budovateľská 17, 821 08 Bratislava, aktuálne kontaktné údaje uvedené na stránke www.kolobezky-micro.sk („Spoločnosť“) ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. („Zákon o ochrane osobných údajov“), prípadne ich nahrádzajúcich noriem, 
by Vás týmto rada informovala, že osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, spracúva na účely uzavretia a plnenia zmluvy, priameho marketingu, prípadne účasti v zákazníckom vernostnom programe. Bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo nie je možné uzavretie a plnenie zmluvy. Priamy marketing sa v zmysle GDPR považuje za oprávnený záujem Spoločnosti. Osobné údaje na účely účasti v zákazníckom vernostnom programe sú spracúvané len na základe Vášho súhlasu. Osobné údaje budú uchovávané do zániku dôvodu ich spracúvania, resp. do naplnenia účelu, na ktorý boli získané. 
Osobné údaje môžu byť v súlade s vyššie uvedenými účelmi sprístupnené sprostredkovateľom alebo príjemcom v rámci skupiny podnikov v zmysle GDPR alebo zmluvným partnerom Spoločnosti, najmä spoločnostiam: CRI Market s.r.o., IČO: 44 281 803, B&C shop s.r.o., IČO: 47 123 575, CSL TRADE s. r. o., IČO: 50 432 940, CSVO s.r.o., IČO: 53 206 908. 
Spoločnosť nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. K automatizovanému rozhodovaniu v zmysle GDPR dochádzať nebude. V prípade účasti v zákazníckom vernostnom programe môže byť vykonávané profilovanie spočívajúce v hodnotení Vašich osobných aspektov na analýzu nákupného správania alebo osobných preferencií, dôsledkom ktorého bude zlepšenie zamerania marketingových oznámení a obchodných ponúk Spoločnosti.
Spoločnosť by Vás rada poučila o Vašich právach, najmä o práve na: 
• prístup k údajom: máte právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak áno, máte právo na informácie o účele spracovania, kategórii dotknutých osobných údajov, príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä pokiaľ by šlo o príjemcov pochádzajúcich z tretích krajín mimo EÚ a medzinárodné organizácie, plánovanej dobe uchovávania osobných údajov a, pokiaľ túto dobu nebude možné určiť, o kritériách použitých na jej určenie, existencii práva požadovať od Spoločnosti opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, ako aj práva namietať proti tomuto spracovaniu, zdroji osobných údajov, pokiaľ tieto neboli získané od Vás, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania, 
• opravu: máte právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia,
• vymazanie („zabudnutie“): máte právo dosiahnuť bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali/ odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie/ namietate voči spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu/ osobné údaje sa spracúvali nezákonne/ osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva SR/ osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu,
• obmedzenie spracúvania: máte právo, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie, ak: napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia potrebného na overenie ich správnosti/ v prípade protizákonného spracúvania namiesto vymazania Osobných údajov požiadate o obmedzenie ich použitia/ Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov/ namietate voči spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa mojej konkrétnej situácie, až do overenia, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na Vašej strane,
• prenosnosť údajov: máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez prekážok, pokiaľ je to technicky možné,  
• odvolanie súhlasu: máte právo kedykoľvek jednoducho odvolať udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov, 
• podanie sťažnosti: máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že Spoločnosť spracúva osobné údaje v rozpore s GDPR a na účinný súdny prostriedok nápravy proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu, 
• kópiu spracúvaných osobných údajov, a to aj v elektronickej podobe,
• oznámenie o porušení ochrany osobných údajov, ak toto pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody.
Spoločnosť Vás zároveň informuje o práve kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, vrátane profilovania, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Toto právo máte i v prípade spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania s tým súvisiacim. 

Neviete si vybrať vhodnú kolobežku?

Radi Vám poradíme:

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať